Zákusky

Vikendova   ponuka

Štvrtok

piatok a sobotu

ponúkame na voľný 

predaj baličky zákuskov.

každý týždeň nový sortiment